Чи можуть посадові особи органів місцевого самоврядування, які тимчасово перебувають за межами України, працювати за кордоном?

Посадові особи органів місцевого самоврядування, які тимчасово перебувають за межами України, можуть продовжувати працювати дистанційно, або перебувати у простої, відпустці чи призупинити трудовий договір.

Відповідно до ч. 3 ст. 7 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» на посадових осіб місцевого самоврядування поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції», законодавства України про працю з урахуванням особливостей, передбачених цим законом.

Оскільки Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» не регулює питання дистанційної роботи, можна застосувати положення КЗпП України.

Порядок дистанційної форми роботи визначений статтею 602 КЗпП України.

Дистанційна робота – це форма організації праці, за якої робота виконується працівником поза робочими приміщеннями чи територією роботодавця, в будь-якому місці за вибором працівника та з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. У разі запровадження дистанційної роботи працівник самостійно визначає робоче місце та несе відповідальність за забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці на ньому.

У разі виникнення загрози збройної агресії дистанційна робота може запроваджуватися наказом (розпорядженням) роботодавця без обов’язкового укладення трудового договору про дистанційну роботу в письмовій формі. З таким наказом (розпорядженням) працівник ознайомлюється протягом 2 днів з дня його прийняття, але до запровадження дистанційної роботи.

У разі неможливості виконання завдань за посадами дистанційно працівникам ОМС можуть оголошувати простій

Простій – це зупинення роботи, викликане відсутністю організаційних або технічних умов, необхідних для виконання роботи, невідворотною силою або іншими обставинами (ч. 1 ст. 34 КЗпПУ).

Зокрема, відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану»:

  • у разі затвердження міським головою тимчасової структури виконавчих органів міської ради для працівників, посади яких не включені до тимчасової структури, оголошується простій або здійснюється їх переведення на рівнозначну чи нижчу посаду (абз. 1 ч. 9 ст. 9);
  • у разі утворення військової адміністрації населеного пункту (населених пунктів) Верховна Рада України за поданням Президента України може ухвалити рішення про те, що у період дії воєнного стану та 30 днів після його припинення чи скасування начальник військової адміністрації: здійснює повноваження міської ради, її виконавчого комітету, міського голови, може затвердити тимчасову структуру виконавчих органів міської ради (для працівників, посади яких не включені до тимчасових штатних розписів, оголошується простій або здійснюється їх переведення на рівнозначну чи нижчу посаду) (п. 1 ч. 2 ст. 10);
  • у разі тимчасової окупації або оточення адміністративного центру області: повноваження обласної та/або районної ради здійснюють відповідні обласні та районні військові адміністрації; начальник районної військової адміністрації за погодженням з начальником відповідної обласної військової адміністрації може увільняти від виконання посадових обов’язків працівників виконавчого апарату такої районної та/або обласної ради (для таких працівників оголошується простій або здійснюється їх переведення на рівнозначну чи нижчу посаду) (ч. 3 ст. 10).

Керівники державних органів, підприємств, установ та організацій, що фінансуються або дотуються з бюджету, до припинення чи скасування воєнного стану в Україні в межах фонду заробітної плати, передбаченого у кошторисі, мають право самостійно визначати розмір оплати часу простою працівників, але не нижче від двох третин посадового окладу (пункт 1 постанови КМУ «Деякі питання оплати праці працівників державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, що фінансуються або дотуються з бюджету, в умовах воєнного стану» від 07.03.2022 р. № 221).

Через неможливість забезпечення працівника роботою або неможливість виконання працівником роботи трудовий договір можна призупинити

Призупинення дії трудового договору – тимчасове припинення роботодавцем забезпечення працівника роботою і тимчасове припинення працівником виконання роботи за укладеним трудовим договором.

Дія трудового договору може бути призупинена у зв’язку з військовою агресією проти України, що виключає можливість надання та виконання роботи. Призупинення дії трудового договору не тягне за собою припинення трудових відносин.

Про призупинення дії трудового договору роботодавець та працівник за можливості мають повідомити один одного у будь-який доступний спосіб. Відшкодування заробітної плати, гарантійних та компенсаційних виплат працівникам на час призупинення дії трудового договору у повному обсязі покладається на державу, що здійснює військову агресію проти України (ст. 13 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану»).

Працівник ОМС, перебуваючи за кордоном, також може скористатися правом на відпустку

Варто зазначити, що відповідно до частини третьої статті 12 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», протягом періоду дії воєнного стану роботодавець на прохання працівника може надавати йому відпустку без збереження заробітної плати без обмеження строку.

Зверніть увагу! У будь-якій із зазначених ситуацій, перебуваючи на посаді в ОМС, за кордоном працівник може займатися лише тими видами діяльності, які не заборонені законом, а саме, якщо є відповідна освіта, можна займатися викладацькою, науковою, творчою діяльністю, медичною практикою, інструкторською та суддівською практикою зі спорту. Посадовим особам місцевого самоврядування забороняється займатися іншою оплачуваною (крім зазначеної) або підприємницькою діяльністю (стаття 25 Закону України «Про запобігання корупції»).

Водночас, відповідно до роз’яснень Національного агентства з питань запобігання корупції, посадові особи органів місцевого самоврядування мають право на соціальну допомогу в країні проживання, навіть якщо продовжують працювати публічними службовцями (дистанційно або перейшовши на простій).

Рекомендація для Уряду

Внести зміни до законів України «Про запобігання корупції», «Про правовий режим воєнного стану»: на період дії воєнного стану та 30 днів після його припинення чи скасування дозволити особам, які призначаються на посади сільським, селищним, міським головою, головою районної, районної у місті, обласної ради на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України, займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю, яка не пов’язана з виконанням ними владних повноважень, під час їх знаходження у відпустці без збереження заробітної плати, у випадках зменшення їм розміру заробітної плати, оголошення простою, призупинення службових відносин відповідно до Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», а також за умови, що вони не перебувають на тимчасово окупованій території, території російської федерації, території республіки Білорусь.

Підготувала Вікторія Дерець,
експертка Центру політико-правових реформ

1.06.2022