Чи впливає простій або відпустка за власний рахунок на стаж державної служби?

Національне агентство України з питань державної служби роз’яснило окремі питання застосування положень законів України «Про державну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану».

Чи надається державному службовцю додаткова оплачувана відпустка за час простою та/або за час перебування у відпустці без збереження заробітної плати?

Відповідно до Закону України «Про державну службу» за кожний рік державної служби після досягнення п’ятирічного стажу державної служби державному службовцю надається один календарний день щорічної додаткової оплачуваної відпустки, але не більш як 15 календарних днів, а порядок надання таких відпусток визначає Кабінет Міністрів України (частина перша статті 58).

Порядок надання державним службовцям додаткових оплачуваних відпусток, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2016 р. № 270, визначає вичерпний перелік випадків, коли додаткова оплачувана відпустка не надається. Простій та перебування у відпустці без збереження заробітної плати не входять до цього переліку.

Тому за час простою та/або за час перебування у відпустці без збереження заробітної плати додаткова оплачувана відпустка державному службовцю надається.

З відповідним роз’ясненням можна ознайомитися за посиланням.

Чи зараховується до стажу державної служби період перебування у відпустці без збереження заробітної плати, наданої відповідно до частини четвертої статті 12 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану»?

Відповідно до частини четвертої статті 12 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» у період дії воєнного стану роботодавець за заявою працівника, який виїхав за межі території України або набув статусу внутрішньо переміщеної особи, в обов’язковому порядку надає йому відпустку без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у заяві, але не більше 90 календарних днів.

Час перебування у такій відпустці не зараховується до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку, однак зараховується до стажу державної служби.

Роз’яснення за посиланням.

Чи включається період простою та періоди перебування у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, у відпустці без збереження заробітної плати, увільнення від виконання обов’язків на період проходження військової служби до строку для присвоєння чергового рангу посадовій особі місцевого самоврядування?

За Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» при прийнятті на службу в органи місцевого самоврядування присвоюються ранги у межах відповідної категорії посад. Черговий ранг присвоюється за умови, якщо посадова особа успішно відпрацювала на займаній посаді не менш як 2 роки.

Щодо включення періоду простою та періодів перебування у відпустках (для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, без збереження заробітної плати), увільнення від виконання обов’язків на період проходження військової служби до строку для присвоєння чергового рангу посадовій особі місцевого самоврядування, то на думку НАДС, такі періоди не включаються до строку для присвоєння чергового рангу зазначеній особі.

У такому разі стаж роботи для присвоєння чергового рангу посадовій особі місцевого самоврядування обчислюється з урахуванням сумарно періоду роботи до початку та після завершення зазначених періодів.

Відповідне роз’яснення за посиланням.

24.10.2022