Як діяти у разі незгоди з рішенням військово-лікарської комісії?

Як діяти у разі незгоди з рішенням військово-лікарської комісії?

Придатність до військової служби призовників, військовослужбовців та військовозобов’язаних визначається шляхом проведення військово-лікарської експертизи (згідно із Законом України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»).

Військово-лікарська експертиза передбачає проведення медичного огляду згідно з Положенням про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України (далі – Положення).

Проходження медичного огляду під час проведення мобілізації є обов’язковим (згідно з Законом України «Про військовий обов’язок і військову службу»).

За наслідками проходження медичного огляду військово-лікарська комісія (далі – ВЛК) виносить постанову про придатність (непридатність, тимчасову непридатність) до військової служби.

У разі незгоди з рішенням ВЛК особа може його оскаржити.

У спірних питаннях, пов’язаних із незгодою призовника з висновками лікарів, які залучаються до медичного огляду, питаннях контролю за об’єктивністю висновків лікарів за рішенням штатної ВЛК призовник може бути направлений на контрольне обстеження у військовий лікувальний заклад (абзац 3 пункту 2.12 Положення).

Постанова ВЛК може бути оскаржена:

  • в адміністративному порядку у ВЛК вищого рівня, зокрема у Центральну військово-лікарську комісію (далі – ЦВЛК);
  • у судовому порядку.

Постанова ЦВЛК може бути оскаржена лише в судовому порядку.

Для оскарження рішення ВЛК в адміністративному порядку необхідно:

  • подати заяву про перегляд рішення ВЛК до ВЛК вищого рівня або ЦВЛК із зазначенням причини необхідності такого перегляду;
  • долучити до заяви документи, що були надані ВЛК, а також інші документи, що можуть характеризувати стан здоров’я та впливати на придатність до військової служби.

Для оскарження рішення ВЛК/ЦВЛК в судовому порядку необхідно:

  • звернутися з позовною заявою до окружного адміністративного суду за місцем проживання (перебування) або за місцем перебування відповідача (в порядку, передбаченому Кодексом адміністративного судочинства України);
  • разом із позовною заявою варто подати заяву про забезпечення позову, у якій просити суд зобов’язати призупинити рішення ВЛК/ЦВЛК до ухвалення рішення суду.

Зверніть увагу! Оскарження висновку ВЛК не звільняє від обов’язку з’явитися на виклик територіального центру комплектування та соціальної підтримки для направлення у військову частину або проходження навчання. За невиконання цього обов’язку особа може бути притягнена до кримінальної відповідальності.

Варто наголосити, що у справах про оскарження рішень ВКЛ (ЦВКЛ) суди зазвичай відмовляють у задоволенні позовів, звертаючи увагу на те, що надання оцінки стану здоров’я позивача та його діагнозам, що визначають ступінь придатності до військової служби, не входить до повноважень суду при вирішенні справи (справа № 260/1345/22 від 16.06.2022, справа № 826/11372/15 від 19.01.2016). Зазначене відповідає позиції Верховного Суду, викладеній у справі № 810/5009/18 від 12.06.2020.

Аналіз судової практики в період з 24 лютого 2022 року свідчить про незмінність позицій судів.

Зазвичай позивачі у позовних заявах звертали увагу суду на діагнози, медичні характеристики, які, на їх думку, не були прийняті до уваги ВЛК. За результатами розгляду справ у задоволенні позовів було відмовлено, адже суд неуповноважений надавати оцінку стану здоров`я позивача.

У цьому контексті основна помилка позивачів в тому, що вони, фактично, просять суд підтвердити діагноз, тоді як суд на це неуповноважений. Тому наголошуємо, що звертатися до суду з позовом щодо оскарження рішень ВЛК, аргументуючи свою позицію наявністю тих чи інших діагнозів, які не були враховані, є безперспективним.

Враховуючи викладене, радимо оскаржувати рішення ВКЛ з приводу діагнозів та придатності до військової служби в адміністративному порядку до ВКЛ вищого рівня шляхом подання клопотання про повторний медичний огляд. Звертатися до суду радимо з приводу процедурних порушень ВКЛ та ЦВКЛ, допущених в процесі медичного огляду, зокрема в разі відмови у проведенні повторного медичного огляду.

Правове обґрунтування:

Матеріал підготували
Юлія Матвєєва та Вікторія Беручко,
експертки Ініціативи «Право в умовах війни»

25.10.2022