Державна компенсація роботодавцям за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб

Державна компенсація роботодавцям за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб

За інформацією Міністерства економіки України станом на 14 липня понад 4,4 тис. роботодавців скористалися програмою компенсації витрат на оплату праці за кожну працевлаштовану особу з числа внутрішньо переміщених. Роботу отримали майже 7,4 тис. українців, які змушені були переїхати у безпечні регіони.

Згідно з Порядком надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 р. № 331, для роботодавців передбачені компенсації за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Умови отримання компенсації

Роботодавцю надається компенсація витрат за кожну працевлаштовану особу (на умовах строкового або безстрокового трудового договору (контракту), гіг-контракту, зокрема за сумісництвом). Це не стосується роботодавців, що є бюджетними установами, фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Умови:

 • роботодавець перебуває на обліку як платник єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
 • розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством;
 • подання в установленому законодавством порядку податкової звітності за IV квартал 2021 р. або річної звітності за 2021 рік.

Особа з числа внутрішньо переміщених осіб (далі – особа) може бути працевлаштована на таких умовах лише один раз.

Розмір компенсації

За кожну особу, працевлаштовану на таких умовах, надається компенсація витрат у розмірі 6500 гривень (на період воєнного часу та протягом 30 календарних днів після його скасування або припинення).

Тривалість компенсації

Загальна тривалість надання компенсації витрат не може перевищувати двох місяців з дня працевлаштування особи.

Механізм нарахування компенсації

1. Роботодавець повинен не раніше, ніж через п’ять календарних днів після працевлаштування особи, подати заяву про компенсацію витрат (далі – заява):

 • в електронній формі – через Єдиний державний вебпортал електронних послуг (застосунок «Дія»);
 • у паперовій формі – особисто під час відвідування центру зайнятості (за місцезнаходженням роботодавця) або на адресу електронної пошти відповідного центру зайнятості.

Заяву потрібно подавати до міського, районного, міськрайонного центру зайнятості або філії регіонального центру зайнятості (далі – центри зайнятості).

2. До заяви, поданої до центру зайнятості в паперовій формі (на адресу електронної пошти), додаються:

 • копія наказу про працевлаштування особи;
 • документ, що підтверджує працевлаштування;
 • відомості про працівників, які є застрахованими особами (прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);
 • копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

3. Для подання заяви в електронній формі через портал «Дія» роботодавець повинен:

 • створити особистий електронний кабінет та пройти електронну ідентифікацію та автентифікацію;
 • заповнити, підписати та подати заяву, яка формується засобами порталу «Дія».

Рішення про надання або відмову в компенсації

 1. Рішення щодо надання або відмови у наданні компенсації приймається регіональним центром зайнятості та оформлюється відповідним наказом протягом п’яти календарних днів після отримання заяви від роботодавця (крім подання заяви через портал «Дія»).
 2. Після ухвалення рішення роботодавцю протягом трьох календарних днів надсилається повідомлення – у спосіб, який обрав роботодавець для подання заяви (крім подання через застосунок «Дія»).

Відмовити у наданні компенсації витрат можуть у разі:

 • невідповідності роботодавця вимогам зазначеним у «Порядку надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні».;
 • невідповідності особи критеріям, зазначеним у «Порядку надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні».

Як відбувається перерахування коштів

 1. Перерахування роботодавцю коштів за перший місяць роботи працівника здійснюється протягом п’яти робочих днів після прийняття рішення щодо надання компенсації витрат або отримання відомостей з Реєстру роботодавців отримувачів компенсації витрат через портал «Дія».
 2. Щоб отримати компенсацію витрат за другий місяць – роботодавець має підтвердити продовження зайнятості осіб, стосовно яких прийнято рішення щодо надання компенсації витрат, через портал «Дія» або шляхом подання повідомлення до центру зайнятості.

У разі припинення трудових відносин раніше завершення строку виплати компенсації витрат – роботодавець протягом п’яти робочих днів з дня такого припинення зобов’язаний повернути суму невикористаної компенсації витрат на рахунок регіонального центру зайнятості.

Сума, що підлягає поверненню, визначається як різниця між сумою компенсації витрат (6500 гривень) та її розміром, розрахованим пропорційно відпрацьованому працівником часу на місяць.

Підготували
Юрій Іщенко, експерт Центру дослідження верховенства права
Національного університету «Києво-Могилянська академія»,
та Надія Тхір, студентка «Києво-Могилянської академії»

18.07.2022