Деякі особливості адміністративної відповідальності військовослужбовців

Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є конституційним обов’язком громадян України. Військовий обов’язок установлюється з метою підготовки громадян України до захисту Вітчизни, забезпечення особовим складом Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення, посади у яких комплектуються військовослужбовцями.

Військова служба є державною службою особливого характеру, яка полягає у професійній діяльності придатних до неї за станом здоров’я й віком громадян України, іноземців та осіб без громадянства, пов’язаній із обороною України, її незалежності та територіальної цілісності.

У зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України  Президентом України був введений воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року. До лав Збройних Сил України та інших військових формувань долучилися сотні тисяч громадян держави. Прийняття Верховною Радою України у квітні 2024 року Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку» передбачає можливість долучення до військової служби ще не один десяток тисяч громадян України.

В цій публікації ми розглянемо актуальне питання притягнення до адміністративної відповідальності військовослужбовців. Тут є певні особливості, які маловідомі більшості з тих, хто перебуває на військовій службі. Для опису проблеми необхідно звернутися до Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі — КУпАП). В КУпАП є стаття 15, яка має відповідну назву — Відповідальність військовослужбовців та інших осіб, на яких поширюється дія дисциплінарних статутів, за вчинення адміністративних правопорушень.

Яке ж правило встановлює КУпАП в ст.15? Відповідь доволі нескладна. Військовослужбовці, військовозобов’язані та резервісти під час проходження зборів, а також особи начальницького складу Національного антикорупційного бюро України, Бюро економічної безпеки України, рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державного бюро розслідувань, поліцейські несуть відповідальність за адміністративні правопорушення за дисциплінарними статутами.

Дисциплінарний статут Збройних Сил України затверджений законом України ще в 1999 році. Цей Статут визначає сутність військової дисципліни, обов’язки військовослужбовців, а також військовозобов’язаних та резервістів під час проходження навчальних (перевірочних) і спеціальних зборів щодо її додержання, види заохочень та дисциплінарних стягнень, права командирів щодо їхнього застосування, а також порядок подання і розгляду заяв, пропозицій та скарг. Дія цього Статуту поширюється на військовослужбовців Служби зовнішньої розвідки України, Служби безпеки України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, Управління державної охорони України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, органів спеціального призначення з правоохоронними функціями.

Дисциплінарний статут Національної поліції України був затверджений Законом України у 2018 році. Тобто на поліцейських теж поширюється дія Дисциплінарного статуту.

Фактично встановлено правило, що військовослужбовці та інші особи, на яких діють Дисциплінарні статути, до адміністративної відповідальності за КУпАП не притягаються. Але це доволі оманливий висновок.

Як часто буває, з будь якого правили є виключення. Тут така сама ситуація.

Законодавець встановлює ще одне правило, що в разі вчинення визначених адміністративних правопорушень військовослужбовці, військовозобов’язані та резервісти під час проходження зборів, а також особи начальницького складу Національного антикорупційного бюро України, Бюро економічної безпеки України, рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державного бюро розслідувань, поліцейські несуть адміністративну відповідальність на загальних підставах.

За які правопорушення передбачена адміністративна відповідальність на загальних підставах?

Адміністративна відповідальність на загальних підставах передбачена за порушення:

 • правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху;
 • санітарних норм;
 • правил полювання, рибальства та охорони рибних запасів;
 • митних правил;
 • вчинення правопорушень, пов’язаних з корупцією;
 • вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування у разі винесення термінового заборонного припису;
 • порушення тиші в громадських місцях;
 • неправомірне використання державного майна;
 • незаконне зберігання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації;
 • невжиття заходів щодо окремої ухвали суду;
 • ухилення від виконання законних вимог прокурора;
 • порушення законодавства про державну таємницю;
 • порушення порядку обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію.

Пропонуємо розглянути конкретну ситуацію. У КУпАП є дві статті, зміст яких передбачає вчинення фактично однакових дій — розпивання алкогольних напоїв. Чому ж у КУпАП дві статті?

Стаття 178 має загальний характер і передбачає адміністративну відповідальність будь-якого суб’єкта (загального суб’єкта).

Стаття 172-20 передбачає адміністративну відповідальність вже для спеціальних суб’єктів — військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів під час проходження зборів. Відмінність полягає ще й в тому, що правопорушення, передбачене зазначеною статтею, має вчинятися лише на території військових частин, військових об’єктів.

Якщо військовослужбовець знаходиться за межами військової частини чи військового об’єкту, то він не може вчиняти військових адміністративних правопорушень. В разі вчинення правопорушення, передбаченого ст. 178 КУпАП (розпивання алкогольних напоїв на вулицях, у закритих спортивних спорудах, у скверах, парках, у всіх видах громадського транспорту (включаючи транспорт міжнародного сполучення) та в інших заборонених законом місцях) військовослужбовці не можуть притягатися до адміністративної відповідальності за КУпАП. В такому разі інформація про таке правопорушення передається за місцем служби для застосування заходів, передбачених Дисциплінарним статутом.

Які можна зробити висновки?

По-перше, військовослужбовці є особливими суб’єктами адміністративної відповідальності й за загальним правилом не несуть адміністративної відповідальності за КУпАП.

По-друге, військовослужбовці можуть притягатися до адміністративної відповідальності на загальних підставах лише в разі вчинення обмеженого кола правопорушень, вичерпний перелік яких наведено у ст. 15 КУпАП.

По-третє, військовослужбовці в разі вчинення військових адміністративних правопорушень на території військової частини чи військового об’єкту теж підлягають адміністративній відповідальності відповідно до КУпАП.

Матеріал підготував Денис Іщенко,
старший викладач кафедри загальнотеоретичного правознавства
та публічного права факультету правничих наук НаУКМА,
доктор філософії у галузі права

11.05.2024