Інфографіка: Трудові відносини під час війни

Міністерство економіки України підготувало відповіді на актуальні питання зі сфери трудових відносин в умовах воєнного часу.

Раніше ми детально проаналізували Закон України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» на нашій сторінці у Facebook.

Цей закон діятиме впродовж всього періоду воєнного стану в України і визначає особливості трудових відносин у цей час.

Що передбачає закон?

Вводиться обмеження конституційних прав і свобод відповідно до статті 43 (право на працю) та статті 44 (право на страйк) Конституції України.

Змінюються умови переведення працівника:

 • працівника без його згоди можна перевести на роботу, не обумовлену трудовим договором, якщо така робота не протипоказана йому за станом здоров’я, але лише для відвернення чи ліквідації наслідків бойових дій, а також інших обставин, що ставлять або можуть становити загрозу життю чи нормальним життєвим умовам людей;
 • оплата праці зберігається на рівні не нижче середньої заробітної плати за попередньою роботою;
 • 2 -місячний строк попередження про зміну істотних умов праці не застосовується;
 • нагадаємо, що істотними умовами праці є система та розмір оплати праці, пільги, режим роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміна розрядів і найменування посад та інше, що впливає на зміст трудових прав та обов’язків працівника.

Особливості звільнення працівника:

 • працівник має право розірвати трудовий договір у той строк, який він вказує в своїй заяві, якщо місце роботи знаходиться в зоні ведення бойових дій, за умови, що такий працівник не залучений до робіт на об’єктах критичної інфраструктури або до суспільно-корисних робіт;
 • допускається звільнення працівника в період його тимчасової непрацездатності (перебування на лікарняному), а також у період відпустки (крім відпустки у зв’язку з вагітністю, пологами та по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку).

Допускається збільшення тривалості робочого часу:

 • до 60 годин на тиждень (для загальної категорії працівників) і до 50 годин (для працівників, яким передбачена скорочена тривалість); це право роботодавця, а не обов’язок.
 • роботодавець встановлює 5-ти чи 6-ти денний робочий тиждень за рішенням військового командування разом із військовими адміністраціями.

Особливості оплати праці:

 • заробітна плата виплачується на умовах, визначених трудовим договором.
 • якщо виплатити заробітну плату неможливо через воєнні дії її виплату може бути відтерміновано, до моменту відновлення можливості підприємства здійснювати основну діяльність.

Звертаємо увагу, що роботодавець не несе відповідальності за несплату заробітної плати у строк, визначений законодавством, але вживає усіх можливих заходів для забезпечення своєчасного отримання заробітної плати працівником. Також роботодавець не звільняється від обов’язку сплачувати заробітну плату, якщо трудові відносини тривають.

Щодо відпусток:

 • тривалість оплачуваної відпустки – 24 календарні дні;
 • роботодавець може відмовити працівнику у наданні відпустки, якщо працівник залучений до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури;
 • строк відпустки без збереження заробітної плати – необмежений.

Можливість призупинення дії трудового договору:

 • у разі неможливості роботодавця забезпечити працівника роботою або неможливістю працівника виконувати трудові обов’язки сторони трудового договору мають право призупинити його дію. Про це вони повідомляють один одного у доступний спосіб;
 • на час призупинення дії трудового договору за працівником зберігається робоче місце;
 • заробітну плату та інші виплати, які нараховуються працівнику має відшкодувати держава-агресор.

Повний перелік відповідей Міністерства економіки на часті запитання.

Найактуальніші відображено у нашій інфографіці.

27.03.2022