Оподаткування благодійної допомоги податком на доходи фізичних осіб

За загальним правилом кошти, які надходять на рахунок фізичної особи, є її доходом, який підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб (18%) та військовим збором (1,5%). Однак за певних обставин отримані кошти не включаються до оподатковуваного доходу, відповідно податки з них не справляються.

У цій публікації ми відповімо на основні запитання щодо оподаткування благодійної допомоги, яку отримують (та надають) фізичні особи під час дії режиму воєнного стану.

Що таке цільова й нецільова благодійна допомога та чи має цей поділ значення для оподаткування?

Цільовою є благодійна допомога, що надається під визначені умови та напрями її витрачання, а нецільовою вважається допомога, яка надається без встановлення таких умов або напрямів.

У період дії правового режиму воєнного стану як цільова, так і нецільова благодійна допомога не включається до оподатковуваного доходу, за умови, що вона надається платнику податку, який постраждав внаслідок збройної агресії рф.

Яким чином благодійна допомога має розподілятися?

Благодійна допомога повинна розподілятися через державний чи місцевий бюджет або через банківські рахунки Товариства Червоного Хреста України або благодійних організацій, внесених до Реєстру неприбуткових організацій та установ.

Також благодійна допомога може надаватися благодійниками-фізичними особами, які внесені до Реєстру волонтерів антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Сума отриманої волонтерами благодійної допомоги, яку було витрачено на користь осіб з переліку у пп. «а» п. 165.1.54 Податкового кодексу України, не включаються до оподатковуваного доходу волонтера.

На чию користь має бути виплачено благодійну допомогу?

До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються сума (вартість) благодійної допомоги, виплаченої (наданої) благодійниками протягом дії правового режиму воєнного стану на користь:

 1. Осіб, які захищають (захищали) незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, беруть (брали) безпосередню участь у відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності в період дії воєнного, надзвичайного стану, перебуваючи безпосередньо в районах здійснення зазначених заходів:
  • учасників бойових дій – військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) та працівників
   • Збройних Сил України;
   • Національної гвардії України;
   • Служби безпеки України;
   • Служби зовнішньої розвідки України;
   • Державної прикордонної служби України;
  • осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців, працівників
   • Міністерства внутрішніх справ України;
   • Управління державної охорони України;
   • Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України;
   • інших утворених відповідно до законів України військових формувань, добровольчих формувань територіальних громад, поліцейських та працівників Національної поліції України;
 2. працівників підприємств, установ, організацій, сил цивільного захисту, які залучаються (залучалися) та беруть (брали) безпосередню участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, перебуваючи безпосередньо в районах проведення бойових дій та у період здійснення бойових дій, у порядку, встановленому законодавством, або на користь членів їхніх сімей: дружини, чоловіка, які не одружилися вдруге, батьків, діда та баби (якщо батьки померли), неповнолітніх дітей, повнолітніх дітей з інвалідністю;
 3. фізичних осіб, які мешкають (мешкали) на території населених пунктів, де проводяться (проводилися) бойові дії, та/або які вимушено покинули місце проживання у зв’язку з проведенням бойових дій у таких населених пунктах.

На що має бути витрачена благодійна допомога? Чи звільняється вона від оподаткування повністю?

Благодійна допомога може бути виключена з оподатковуваного доходу у повному обсязі або частково.

Благодійна допомога повністю звільняється від оподаткування, якщо вона надається особам з вищенаведеного переліку як допомога на лікування та медичне обслуговування (обстеження, діагностику), у тому числі для оплати (компенсації) вартості лікарських засобів, донорських компонентів, виробів медичного призначення, технічних та інших засобів реабілітації, платних послуг з лікування, забезпечення виробами медичного призначення, технічними та іншими засобами реабілітації, послуг медичної реабілітації, санаторно-курортного оздоровлення.

Також не оподатковується допомога особам з пункту першого згаданого переліку, якщо вона призначена для закупівлі або полягає у безпосередньому наданні спеціальних засобів індивідуального захисту (касок, бронежилетів, виготовлених відповідно до військових стандартів), технічних засобів спостереження, лікарських засобів, засобів особистої гігієни, харчових продуктів, предметів речового забезпечення чи інших товарів (робіт, послуг) за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України.

Якщо ж благодійна допомога призначена для відновлення втраченого майна та/або на інші потреби, то сума такої допомоги, з якої не буде справлено податок, є обмеженою. Не оподатковується благодійна допомога, сукупна сума протягом звітного року якої не перевищує 500 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року (у 2022 році ця сума становить 6500 грн*500 = 3 250 000 грн).

Якщо загальна сума отриманої благодійної допомоги протягом звітного (податкового) року перевищує зазначений граничний розмір, то сума перевищення оподатковується за ставкою 18%. Також платник податку буде зобов’язаний подати річну податкову декларацію із зазначенням сум благодійної допомоги.

На який період благодійна допомога звільняється від оподаткування?

Благодійна допомога звільняється від оподаткування на строк до 31 грудня (включно) року, наступного за роком, у якому завершено здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії рф. Благодійники-фізичні особи також можуть не платити податки з коштів, отриманих у податковому році, що передує року їх внесення до Реєстру волонтерів (за умови, що такі кошти було використано для надання відповідної благодійної допомоги).

Чи оподатковується благодійна допомога, виплачена міжнародними благодійними організаціями?

Ні. Сума благодійної допомоги, яка виплачена міжнародними благодійними організаціями (їх філіями, представництвами), не включається до оподатковуваного доходу, однак таку організацію має бути включено до Єдиного реєстру отримувачів гуманітарної допомоги. Допомогу має бути виплачено на користь, зокрема, фізичних осіб, які мешкають (мешкали) у населених пунктах, на території яких проводяться (проводилися) бойові дії під час дії воєнного, надзвичайного стану, та/або вимушено покинули місце проживання (тимчасово переміщені особи), у зв’язку з форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) у тому числі у зв’язку із введенням воєнного, надзвичайного стану.

Чи платиться військовий збір з благодійної допомоги?

Ні, оскільки дохід у вигляді благодійної допомоги не включаються до загального оподатковуваного доходу фізичних осіб, то цей дохід також звільняється від оподаткування військовим збором.

Чи може благодійник-фізична особа отримати податкову знижку?

Так, фізична особа може зменшити свій річний оподатковуваний дохід, скориставшись податковою знижкою.

Скористатися податковою знижкою платник податків зможе:

 • якщо благодійник-фізична особа є резидентом;
 • якщо благодійник-фізична особа має реєстраційний номер облікової картки платника податку або відмітку в паспорті про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією і номером паспорта;
 • якщо благодійник-фізична особа протягом звітного року отримував доходи у вигляді заробітної плати (пп. 166.4.1 і 166.4.2 ПКУ).

Для підтвердження понесених витрат, платник податків повинен мати договір про пожертвування, копію Рішення про внесення установи (організації) в Реєстр неприбуткових установ та організацій, а також відповідні розрахункові або платіжні документи.

За результатами 2022 року до податкової знижки платника податку у звітному податковому році включаються суми коштів або вартість майна, перерахованих (переданих) платником податку у вигляді пожертвувань або благодійних внесків неприбутковим організаціям, які на дату перерахування (передачі) таких коштів та майна не є платниками податку на прибуток підприємств. Тобто кошти (майно) мають бути перераховані (передані) неприбутковій організації, яка зареєстрована в Україні та внесена у Реєстр неприбуткових організацій та установ на дату передачі таких коштів (майна).

За загальним правилом, до складу податкової знижки можна включити суму коштів у розмірі, що не перевищує 4% суми загального оподатковуваного доходу платника податку за звітний рік. Однак у 2022 році розмір суми, яку можна включити до податкової знижки, не повинен перевищувати 16 відсотків суми загального оподатковуваного доходу благодійника у звітному році (п. 21 підрозділу 1 розділу XX ПКУ).

Основні нормативно-правові акти:

 1. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755‑VI.
 2. Закон України «Про волонтерську діяльність» від 19.04.2011 р. № 3236‑VI.
 3. Закон України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» від 05.07.2012 р. № 5073‑VI.
 4. Порядок формування та ведення Реєстру волонтерів антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення операції Об’єднаних сил (ООС), затверджений Наказом Міністерства фінансів України від 30.10.2014 р. № 1089.

Підготували Олексій Цельєв, експерт Центру дослідження верховенства права Національного університету «Києво-Могилянська академія», Ольга Рудевич, студентка Національного університету «Києво-Могилянська академія»

Читайте також: Благодійна діяльність: способи здійснення

8.07.2022