Про нові обов’язки військовозобов’язаних згідно зі змінами до Законів України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про військовий обов’язок і військову службу»

18 травня 2024 року набирає чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку», яким вносяться зміни до низки законодавчих актів, зокрема Законів України «Про військовий обов’язок і військову службу» та «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

У цій публікації розглянемо нові основні обов’язки, які виникнуть у військовозобов’язаних із 18 травня 2024 року.

Окрім наявних обов’язків з’являтися за викликом до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (далі — ТЦК та СП), надавати в установленому порядку під час мобілізації будівлі, споруди, транспортні засоби та інше майно, тепер з’являється обов’язок проходити медичний огляд для визначення придатності до військової служби згідно з рішенням військово-лікарської комісії чи ТЦК та СП.

Щодо обов’язку надання транспортних засобів уточнено, що не підлягає передачі Збройним Силам України, іншим військовим формуванням транспортний засіб, що належить на праві власності громадянину, у разі відсутності в нього права власності на інші транспортні засоби.

Також вказано, що вимоги щодо надання транспортних засобів не поширюються на транспортні засоби та техніку, які станом на 17.04.2024 р. були передані в оренду (лізинг) або надані як предмет застави для виконання зобов’язань за договорами про надання кредиту та гарантії перед банківською установою.

Громадяни, які перебувають на військовому обліку, в добровільному порядку реєструють свій електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного чи резервіста.

Військовозобов’язані протягом 60 днів із дня набрання чинності указом Президента України про оголошення мобілізації, затвердженим Верховною Радою України, зобов’язані уточнити свої облікові дані через Центри надання адміністративних послуг або електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста, або в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки за місцем свого перебування або знаходження.

Водночас окремо встановлено, що громадяни України, які перебувають на військовому обліку, зобов’язані до 16 липня 2024 р. уточнити адресу проживання, номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти (за наявності електронної пошти) та інші персональні дані:

  • у разі перебування на території України — шляхом прибуття самостійно до ТЦК та СП за місцем перебування на військовому обліку чи за своїм місцем проживання, або до Центру надання адміністративних послуг, або через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста (за наявності);
  • у разі перебування за кордоном — шляхом повідомлення на офіційну електронну адресу або на офіційний номер телефону, які зазначені на офіційному сайті ТЦК та СП за місцем перебування на військовому обліку, або через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста (за наявності).

Звертаємо увагу, що цей обов’язок виникає з 18 травня 2024 р. Тобто якщо дані оновлені до 18.05.2024 р., то після цієї дати та до 16.07.2024 р. їх слід оновити знову.

Окремо визначено, що громадяни чоловічої статі, які мають спеціальні звання (класні чини) та проходять службу в Національній поліції України, Державному бюро розслідувань, Службі судової охорони, Бюро економічної безпеки України, Державній службі України з надзвичайних ситуацій, Державній кримінально-виконавчій службі України, Національному антикорупційному бюро України, органах прокуратури, Державній податковій службі України, Державній митній службі України, зобов’язані протягом 60 днів із дня набрання чинності цим Законом стати на військовий облік військовозобов’язаних у ТЦК та СП за своїм місцем проживання.

Також громадяни України, які були зняті з військового обліку у зв’язку з вибуттям за межі України на строк більше трьох місяців, зобов’язані протягом 30 днів із дати набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України, що визначає особливості ведення військового обліку громадян України, які постійно або тимчасово перебувають за кордоном, стати на військовий облік громадян України;

Крім того, звільнені зі служби громадяни чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які мають спеціальні звання (класні чини), зокрема у зв’язку з виходом на пенсію, з Міністерства внутрішніх справ України, Національного антикорупційного бюро України, Національної поліції України, Державного бюро розслідувань, органів та підрозділів цивільного захисту, Державної кримінально-виконавчої служби України, Служби судової охорони, органів прокуратури, Державної податкової служби України, Державної митної служби України, Бюро економічної безпеки України, зобов’язані до 16 липня 2024 р. стати на військовий облік військовозобов’язаних у ТЦК та СП за своїм місцем проживання.

Окремим новим обов’язком є проходження базової загальновійськової підготовки.

Вона розпочинається з 1 вересня 2025 р.:

  • для громадян, які здобувають вищу освіту, — в закладах вищої освіти всіх форм власності, а також закладах освіти зі специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських;
  • для громадян, які планують вступити вперше на державну службу, службу в органах місцевого самоврядування, зайняти посади в органах прокуратури, а також інших громадян (за бажанням) — у навчальних частинах (центрах) Збройних Сил України.

Проводиться базова загальновійськова підготовка у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти, навчальних частинах (центрах) Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення та Державної спеціальної служби транспорту, закладах освіти зі специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських, а також у закладах вищої освіти всіх форм власності.

Від проходження базової загальновійськової підготовки в закладах вищої освіти всіх форм власності звільняються громадяни:

  • які визнані за станом здоров’я непридатними до військової служби;
  • які до набуття громадянства України пройшли військову службу в інших державах;
  • які проходили військову службу.

Матеріал підготував Денис Іщенко,
старший викладач кафедри загальнотеоретичного правознавства
та публічного права факультету правничих наук НаУКМА,
доктор філософії у галузі права

3.05.2024