Про військові адміністративні правопорушення та військові кримінальні правопорушення

У зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» Президентом України був введений воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року.

До лав Збройних Сил України та інших військових формувань долучились сотні тисяч громадян держави.

Прийняття Верховною Радою України у квітні 2024 року Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку» передбачає можливість долучення до військової служби ще не одного десятку тисяч громадян України.

Однією з проблем, яка може супроводжувати проходження військової служби, може стати необізнаність з особливостями юридичної відповідальності за деякі правопорушення, які вчиняються військовослужбовцями в умовах дії режиму воєнного стану.

В цій публікації ми звернемося до загальної характеристики військових адміністративних правопорушень, які передбачають адміністративну відповідальність (це Кодекс України про адміністративні правопорушення — далі КУпАП), та ознайомимо з військовими кримінальними правопорушеннями (це вже Кримінальний кодекс України — далі КК України).

Перед тим, як звернутися безпосередньо до КУпАП та КК України, необхідно зазначити ту специфіку субординаційних відносин, які існують в ЗСУ та інших військових формуваннях.

Як зазначено в Дисциплінарному Статуті ЗСУ цей Статут визначає сутність військової дисципліни, обов’язки військовослужбовців, а також військовозобов’язаних та резервістів під час проходження навчальних (перевірочних) і спеціальних зборів щодо її додержання, види заохочень та дисциплінарних стягнень, права командирів щодо їхнього застосування, а також порядок подання й розгляду заяв, пропозицій та скарг. Усі військовослужбовці Збройних Сил України незалежно від своїх військових звань, службового становища та заслуг повинні неухильно керуватися вимогами цього Статуту. Військова дисципліна — це бездоганне й неухильне додержання всіма військовослужбовцями порядку й правил, встановлених статутами Збройних Сил України та іншим законодавством України. Військова дисципліна ґрунтується на усвідомленні військовослужбовцями свого військового обов’язку, відповідальності за захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, на їхній вірності Військовій присязі. Право командира — віддавати накази й розпорядження, а обов’язок підлеглого — їх виконувати, крім випадку віддання явно злочинного наказу чи розпорядження. Наказ має бути виконаний сумлінно, точно та у встановлений строк. Відповідальність за наказ несе командир, який його віддав. У разі непокори чи опору підлеглого командир зобов’язаний для відновлення порядку вжити всіх передбачених статутами Збройних Сил України заходів примусу аж до притягнення його до кримінальної відповідальності. За стан військової дисципліни у з’єднанні, військовій частині (підрозділі), закладі та установі відповідає командир. Інтереси захисту Вітчизни зобов’язують командира постійно підтримувати військову дисципліну, вимагати її додержання від підлеглих, не залишати поза увагою жодного дисциплінарного правопорушення.

Тепер звернемося до тих військових адміністративних правопорушень, які передбачають адміністративну відповідальність в умовах дії режиму воєнного стану. Звертаємо увагу, що деякі статті КУпАП в умовах дії режиму воєнного стану не застосовуються!

Для зручності подаємо інформацію в табличному форматі.

Тепер розглянемо КК України, у якому є кримінальні правопорушення проти встановленого порядку несення військової служби (військові кримінальні правопорушення).

Військовими кримінальними правопорушеннями визнаються передбачені розділом ХІХ КК України кримінальні правопорушення проти встановленого законодавством порядку несення або проходження військової служби, вчинені військовослужбовцями, а також військовозобов’язаними та резервістами під час проходження зборів. За відповідними статтями цього розділу несуть відповідальність військовослужбовці Збройних Сил України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Національної гвардії України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

У цьому матеріалі не ставиться за мету дати вичерпну характеристику зазначеним адміністративним правопорушенням та злочинам, за які до відповідальності притягаються спеціальні суб’єкти — військовослужбовці Збройних Сил України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Національної гвардії України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Кожний, хто долучається до служби в ЗСУ, повинен чітко розуміти особливий характер юридичної відповідальності за вчинення військовий адміністративних правопорушень або військових кримінальних правопорушень. Як зазначено в ст. 68 Конституції України, кожен зобов’язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права й свободи, честь і гідність інших людей.

Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності.

Матеріал підготував Денис Іщенко,
старший викладач кафедри загальнотеоретичного правознавства
та публічного права факультету правничих наук НаУКМА,
доктор філософії у галузі права

30.04.2024