Реєстрація шлюбу в умовах воєнного стану

Реєстрація шлюбу в умовах воєнного стану

Питання укладення та реєстрації шлюбу в умовах воєнного стану набуло особливої важливості та значення. Через невпевненість у тому, що може відбутися завтра, багато пар хочуть якнайшвидше зареєструвати шлюб. Зокрема, це стосується тих, хто наразі захищає Україну від російських загарбників.

Як правило, відповідно до частини 1 статті 32 Сімейного кодексу України, «шлюб реєструється після спливу одного місяця від дня подання особами заяви про реєстрацію шлюбу». Проте в умовах воєнного стану встановлюються інші правила для реєстрації шлюбів.

Як змінюється час реєстрації шлюбу в умовах воєнного стану?

Згідно з ч. 2 ст. 32 Сімейного кодексу України, «якщо є безпосередня загроза для життя нареченої або нареченого, шлюб реєструється у день подання відповідної заяви або у будь-який інший день за бажанням наречених протягом одного місяця».

Умови цієї статті підпадають під особливості воєнного стану, чим і створюють можливість для подружжя зареєструвати шлюб у коротші строки, оскільки в умовах війни є беззаперечна безпосередня загроза для життя нареченої або нареченого.

Спрощена реєстрація шлюбу для окремих категорій громадян

Окрім того, варто зазначити, що для окремих категорій громадян запроваджена спрощена процедура реєстрації шлюбу. Така процедура вводиться Постановою Кабінету Міністрів України від 7 березня 2022 року «Деякі питання державної реєстрації шлюбу в умовах воєнного стану».

Зокрема, ця Постанова стосується:

  • військовослужбовців (Збройних сил України, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Державної прикордонної служби, Управління державної охорони, Національної гвардії);
  • поліцейських, осіб рядового та начальницького складу служби цивільного захисту, Державного бюро розслідувань, Державної кримінально-виконавчої служби або осіб начальницького складу Національного антикорупційного бюро чи Бюро економічної безпеки;
  • працівників закладів охорони здоров’я.

Державну реєстрацію шлюбу можуть проводити відділи державної реєстрації актів цивільного стану (далі – ДРАЦС) без особистої присутності одного з наречених, що належить до вищезазначених осіб. При цьому такий наречений/а зобов’язаний подати заяву про державну реєстрацію шлюбу своєму безпосередньому командиру (керівнику), який засвідчує справжність підпису на відповідній заяві та який забезпечує передачу такої заяви до відділу ДРАЦС. Така заява слугуватиме підтвердженням факту надання згоди нареченого/ої на шлюб.

Окрім того, факт реєстрації шлюбу також може засвідчуватися актом про укладення шлюбу, складеним безпосереднім командиром (керівником) нареченого/ої, який є військовослужбовцем або поліцейським. У Постанові зазначається, що «акт може складатися без особистої присутності одного чи обох наречених з використанням доступних засобів відеозв’язку з тим із наречених, хто відсутній, або з обома відсутніми нареченими». Такий акт обов’язково скріплюється печаткою відповідного органу (військового формування).

Для реєстрації шлюбу пари, в якій одна чи дві особи є працівниками закладу охорони здоров’я, встановлюються трохи інші умови. Так, факт реєстрації шлюбу може засвідчуватись актом, який складається керівником закладу охорони здоров’я і скріплюється печаткою такого закладу (за наявності). Акт укладається за участю двох свідків.

У такому акті мають міститися наступні відомості:

  • дата та місце складення акту про укладення шлюбу;
  • прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності) обох наречених;
  • дата народження обох наречених;
  • їх громадянство;
  • у разі обрання прізвища одного з них або приєднання до свого прізвища іншого – відомості про обране прізвище;
  • у випадку складення акту про укладення шлюбу для працівників закладу охорони здоров’я, також зазначаються відомості про прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності), дату народження двох свідків із проставленням останніми власних підписів.

Надалі акти про укладення шлюбу для всіх зазначених вище категорій осіб надсилаються до відділів ДРАЦС для складення актового запису у паперовій формі та внесення відомостей про реєстрацію такого шлюбу до Державного реєстру актів цивільного стану громадян. Актовий запис складається в день отримання заяви про реєстрацію шлюбу, на підставі якого подружжю або одному з них видається свідоцтво про реєстрацію шлюбу у день звернення такого подружжя або особи до відділу ДРАЦС.

Дійсність актів про реєстрацію шлюбу, здійснених в період з 24 лютого 2022 року до 7 березня 2022 року

Усі акти про укладення шлюбу, здійснені в період з 24 лютого по 7 березня 2022 року (тобто в період до набрання чинності згаданої Постанови) вважаються дійсними для проведення державної реєстрації шлюбу.

Проте в такому акті обов’язково повинні вказуватись прізвища, власні імена та по батькові (за наявності), а також дати народження обох наречених. Відсутність інших даних не створює підстав вважати такі акти недійсними.

Підготували
Олексій Цельєв, експерт Центру дослідження верховенства права Національного університету «Києво-Могилянська академія»,
та Олена Мосійчук, студентка Національного університету «Києво-Могилянська академія»

9.08.2022