Що нового у сферах зайнятості та страхування на випадок безробіття

7 травня набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо деяких питань функціонування сфер зайнятості та загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття в період воєнного стану» від 21 квітня 2022 року № 2220-ІХ.

Що передбачає Закон?

Спрощено порядок отримання допомоги по безробіттю

Під час дії воєнного стану:

  • статус безробітного надається особі з першого дня її реєстрації у територіальному органі у сфері зайнятості населення, за особистою заявою без вимоги щодо наявності підходящої роботи;
  • особа, яка перебуває на тимчасово окупованій території або на території, де ведуться бойові дії, може звернутися із заявою про надання статусу безробітного до будь-якого територіального органу у сфері зайнятості населення, будь-якими доступними їй засобами комунікації, зокрема електронними; 
  • допомога по безробіттю призначається з першого дня надання статусу безробітного; 
  • внутрішньо переміщеним особам, особам, які перебувають на тимчасово окупованій території або на території, де ведуться бойові дії, і не мають документів про періоди страхового стажу, трудової діяльності, заробітну плату (дохід, грошове забезпечення), допомога по безробіттю призначається на підставі відомостей, наявних у державних реєстрах та системах;
  • максимальний розмір допомоги по безробіттю не може перевищувати 150% мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня (у 2022 році – 9750 грн);
  • виплата допомоги може здійснюватися без особистого відвідування безробітним, який перебуває на тимчасово окупованій території, або на території, де ведуться бойові дії, територіального органу у сфері зайнятості населення. Однак, особа має підтвердити не рідше ніж один раз на 30 днів намір перебувати у статусі безробітного будь-якими засобами комунікації, в тому числі електронними;
  • виплата допомоги, крім загальних підстав, припиняється також у разі перебування безробітного за кордоном понад 30 календарних днів.

Передбачено стимулювання підприємницької діяльності

Держава сприяє безробітним у реалізації права на організацію підприємницької діяльності шляхом: 

  • надання одноразової фінансової допомоги для організації підприємницької діяльності; 
  • супроводження та консультування протягом двох років з дня державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи  підприємця осіб, які отримали одноразову фінансову допомогу для організації підприємницької діяльності.

Порядок надання одноразової фінансової допомоги для організації підприємницької діяльності та її повернення, а також граничний розмір такої допомоги затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Роботодавець, який працевлаштовує внутрішньо переміщених осіб, має право на компенсацію витрат на оплату праці таким працівникам у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України.

Є можливість припинити дію трудового договору через центр зайнятості населення

Внутрішньо переміщені особи, особи, які перебувають на територіях, на яких ведуться бойові дії, у яких не розірвані трудові договори з роботодавцем, можуть подати до будь-якого територіального органу у сфері зайнятості населення заяву на ім’я роботодавця про припинення трудового договору, про що повідомляються роботодавець (будь-якими засобами комунікації, у тому числі електронними), територіальні органи Пенсійного фонду України та Державної податкової служби. Трудовий договір є припиненим в день, наступний за днем подання такої заяви.

Відповідні зміни внесено до законів України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», «Про зайнятість населення» та «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб».

З текстом Закону ви можете ознайомитись за посиланням.

9.05.2022