Тимчасове житло для внутрішньо переміщених осіб: нові можливості

Тимчасове житло для внутрішньо переміщених осіб: нові можливості

Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі заходи з формування фондів житла, призначеного для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб» від 29 квітня 2022 року № 495 (далі – Постанова № 495) було затверджено :

Порядок формування фондів житла, призначеного для тимчасового проживання, обліку та надання такого житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб;

Порядок викупу, будівництва житла з метою передачі для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб;

Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на викуп, будівництво житла з метою передачі для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб.

На початку вересня Постанову № 495 було доповнено також Порядком надання житла, придбаного Держмолодьжитлом за рахунок коштів гуманітарної та іншої допомоги, для тимчасового проживання постраждалих осіб (далі – Порядок).

Порядок визначає механізм надання житла для тимчасового проживання:

  • осіб, житлові будинки (жилі приміщення) яких зруйновано, пошкоджено внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією російської федерації;
  •  внутрішньо переміщених осіб.

Згідно з цим Порядком надання житла постраждалим особам здійснюється за рішенням Держмолодьжитла на підставі договору найму.

Перелік постраждалих осіб, яким надається житло для тимчасового проживання, та черговість його надання визначається обласними, Київською міською державними адміністраціями (військовими адміністраціями).

Для включення до переліку постраждалих осіб, яким надається житло для тимчасового проживання, постраждалі особи подають до обласних, Київської міської держадміністрацій (обласних, Київської міської військових адміністрацій) такі документи:

1) копії документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України.

У разі подання заяви уповноваженим представником внутрішньо переміщеної особи пред’являються документи, що посвідчують особу представника, та копія довіреності;

2) копія довідки внутрішньо переміщеної особи про взяття на облік в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб та копії відповідних довідок членів сім’ї (за наявності);

3) копії документів, виданих органами державної реєстрації актів цивільного стану або судом, що підтверджують родинні відносини заявника та всіх членів його сім’ї (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, посвідчення опікуна або піклувальника тощо);

4) копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (не надається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному територіальному органу ДФС і мають відмітку в паспорті громадянина України);

5) копії документів, що підтверджують підстави пріоритетності в наданні внутрішньо переміщеним особам житлових приміщень із фонду. Факт знищення або пошкодження житла, яке призвело до неможливості його використання за призначенням, підтверджується особистою заявою заявника та членів його сім’ї.

Постраждалі особи, яким надається житло для тимчасового проживання, не мають права приватизувати, обмінювати та здійснювати поділ такого житла, здавати його в піднайм або вселяти до нього інших осіб.

Житло надається для тимчасового проживання на строк до одного року з можливістю продовження такого строку, якщо постраждалі особи не набули у власність або користування інше житло та:

  • пошкоджений житловий будинок (жиле приміщення) постраждалої особи не відновлено, – у разі надання житла для тимчасового проживання особі, житловий будинок (жиле приміщення) якої пошкоджено внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією російської федерації;
  • не прийнято рішення про скасування дії довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, – у разі надання житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщеній особі.

Надання житла для тимчасового проживання здійснюється без внесення постраждалими особами плати за користування житлом та за умови внесення/відшкодування Держмолодьжитлу такими особами в порядку, визначеному договором найму, плати за житлово-комунальні послуги, операційних витрат (податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, витрати на страхування житла тощо) за період тимчасового проживання.

Умови користування житлом, що надається для тимчасового проживання постраждалим особам, визначаються договором найму між такими особами та Держмолодьжитлом з урахуванням вищезазначених вимог Порядку.

Матеріал підготувала
Катерина Буденко,
експертка Ініціативи «Право в умовах війни»

20.11.2022