Військовий облік та призов на військову службу жінок

Військовий облік та призов на військову службу жінок

Захист незалежності та територіальної цілісності України є конституційним обов’язком громадян України. Задля підготовки громадян України до захисту Вітчизни установлюється військовий обов’язок, який передбачає, зокрема, дотримання правил військового обліку.

З 1 жовтня 2022 року розпочинається взяття на військовий облік жінок, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я і віком.

Наголошуємо: взяття на військовий облік не означає призов на військову службу.

Військовий облік необхідний для визначення кількості та якісної характеристики громадян, які потенційно можуть нести службу. Окрім того, як зазначає Генеральний Штаб ЗСУ, взяття жінок на військовий облік військовозобов’язаних відбуватиметься виключно за їхньою згодою.

Жінки яких спеціальностей та професій мають стати на військовий облік

Перелік відповідних спеціальностей та професій затвердило Міністерство оборони України.

До нього включено такі спеціальності:

 1. Хімія, хімічні технології та інженерія, біологія.
 2. Телекомунікації та радіотехніка.
 3. Інженерія програмного забезпечення, комп’ютерні науки, інформаційні системи та технології, комп’ютерна інженерія, системний аналіз, кібербезпека, мікро- та наносистемна техніка, автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології.
 4. Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка.
 5. Науки про Землю, географія, фізика та астрономія.
 6. Харчові технології, технологія виробництва і переробки продукції тваринництва.
 7. Забезпечення військ, озброєння та військова техніка, технології легкої промисловості.
 8. Фізична терапія, ерготерапія, медична та психологічна реабілітація, громадське здоров’я, фізична реабілітація, промислова фармація, санітарія і експертиза.
 9. Стоматологія, медицина, медсестринство, фармація, технології медичної діагностики та лікування.
 10. Біомедична інженерія, біотехнології та біоінженерія.
 11. Ветеринарна медицина, ветеринарна гігієна.
 12. Облік і оподаткування, маркетинг, менеджмент, підприємництво, економіка, фінанси, банківська справа та страхування.
 13. Видавництво та поліграфія.
 14. Психологія, соціальна робота, соціальне забезпечення.

Включені до переліку професії:

 1. Професіонали в галузі наук про життя та медичних наук, професіонали в галузі медицини (крім медичних сестер), професіонали в галузі лікувальної справи, професіонали в галузі стоматології, наукові співробітники (стоматологія), стоматологи, професіонали в галузі фармації, провізори, професіонали в галузі медико-профілактичної справи, наукові співробітники в галузі медико-профілактичної справи, інші професіонали в галузі медицини (крім сестринської справи та акушерства), допоміжний персонал у галузі сучасної медицини, фізіотерапії, фармації (крім медичних сестер), медичні асистенти, дантисти-асистенти, фізіотерапевти та масажисти, фармацевти, інші асистенти професіоналів в галузі сучасної медицини (крім медичних сестер).
 2. Професіонали в галузі патології, токсикології, фармакології, фізіології та епідеміології, патологи, токсикологи, фармакологи, фізіологи та епідеміологи, наукові співробітники (лікувальна справа), лікарі, фахівці в галузі медико-профілактичної справи, професійні медичні сестри та акушерки, професіонали в галузі сестринської справи та акушерства, медичні сестри та акушерки, гігієністи, окулісти та оптики, медичні сестри та акушерки, що асистують професіоналам, помічники професіоналів-акушерів.
 3. Оператори медичного устаткування, робітники, що обслуговують устаткування з виробництва фармацевтичних продуктів та косметичних засобів, керівники підрозділів в охороні здоров’я.
 4. Професіонали в галузі ветеринарної медицини, ветеринари, асистенти ветеринарів, допоміжний персонал у галузі ветеринарії.
 5. Менеджери (управителі) на пошті та зв’язку, службовці, що зайняті на пошті та подібними роботами.
 6. Кухарі.
 7. Перекладачі та усні перекладачі.

Отже, жінки, які мають одну з цих спеціальностей або професій, мають стати на військовий облік та вважатимуться військовозобов’язаними.

Хто такі військовозобов’язані? Які вони мають обов’язки?

Військовозобов’язані – це особи, які перебувають у запасі для комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави.

Особливим періодом вважається період, що настає з моменту оголошення рішення про мобілізацію чи з моменту введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях та охоплює час мобілізації, воєнний час і частково відбудовний період після закінчення воєнних дій.

Громадяни України, які є військовозобов’язаними та перебувають у запасі Збройних Сил України, Служби безпеки України чи Служби зовнішньої розвідки України, зобов’язані:

 • перебувати на військовому обліку за місцем проживання та за місцем роботи, виконувати правила військового обліку.
 • прибувати за викликом територіального центру комплектування та соціальної підтримки для оформлення військово-облікових документів, приписки, проходження медичного огляду, направлення на підготовку з метою здобуття або вдосконалення військово-облікової спеціальності, призову на військову службу або на збори військовозобов’язаних та резервістів;
 • проходити медичний огляд та лікування за рішенням відповідної комісії територіального центру комплектування та соціальної підтримки;
 • проходити підготовку до військової служби, військову службу й виконувати військовий обов’язок у запасі;
 • особисто повідомляти у семиденний строк органам, в яких вони перебувають на військовому обліку, про зміну їх сімейного стану, стану здоров’я, адреси місця проживання (перебування), освіти, місця роботи і посади;
 • не змінювати місце фактичного проживання (перебування) з моменту оголошення мобілізації, а у воєнний час не виїжджати з місця проживання без дозволу керівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки;
 • особисто у семиденний строк прибувати до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки для зняття з військового обліку в разі вибуття в іншу місцевість до нового місця проживання, у службові відрядження, на навчання, у відпустку чи на лікування (строком понад три місяці за межі України), у разі зміни місця проживання в межах міста з переїздом на територію іншого адміністративного району;
 • негайно повідомляти територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки за місцем військового обліку про втрату військово-облікового документа.

Також військовозобов’язані призиваються на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори. Від проходження зборів звільняються, зокрема, вагітні військовозобов’язані-жінки та військовозобов’язані, які мають дітей віком до трьох років або трьох і більше дітей віком до 16 років.

Чи можуть жінки бути призвані на військову службу?

Жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу чи залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час. У мирний час жінки можуть бути прийняті на військову службу та службу у військовому резерві тільки в добровільному порядку (за контрактом).

На військову службу під час мобілізації призиваються ті військовозобов’язані, які перебувають у запасі та не заброньовані в установленому порядку на період мобілізації.

Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані, які, зокрема:

 • заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами й організаціями в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
 • визнані в установленому порядку особами з інвалідністю або тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я;
 • жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;
 • жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;
 • жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років або дитину з тяжким захворюванням, якій не встановлено інвалідність;
 • усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років;
 • утримують або зайняті постійним доглядом особи з інвалідністю I чи II групи;
 • жінки та чоловіки, які мають неповнолітню дитину (дітей) і чоловіка (дружину), який (яка) проходить військову службу.

Призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають також:

 • здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти;
 • наукові та науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, і педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти – за умови що вони працюють відповідно у закладах вищої чи фахової передвищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах професійної (професійно-технічної) чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки.

Повний список осіб, які не підлягають мобілізації, можна переглянути у ст. 23 ЗУ «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Основні нормативно-правові акти

 1. Конституція України від 28.06.1996 р.
 2. Закон України «Про оборону України» від 06.12.1991 р. № 1932‑XII.
 3. Закон України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 25.03.1992 р. № 2232‑XII.
 4. Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21.10.1993 р. № 3543‑XII.
 5. Порядок організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 р. № 921.
 6. Наказ Міністерства оборони України «Про затвердження Переліку спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після одержання яких жінки беруться на військовий облік військовозобов’язаних та Переліку спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями» від 11.10.2021 р. № 313.
 7. Наказ Міністерства оборони України «Про внесення змін до наказу Міністерства оборони України від 11 жовтня 2021 року № 313» від 07.02.2022 р. № 35.

Підготували
Олексій Цельєв, експерт Центру дослідження верховенства права Національного університету «Києво-Могилянська академія»,
та Ольга Рудевич, студентка Національного університету «Києво-Могилянська академія»

28.07.2022