Зміна регіональної політики під впливом війни: що передбачає закон?

27 липня набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо засад державної регіональної політики та політики відновлення регіонів і територій» від 9 липня 2022 року № 2389–IX (далі – Закон).

Що передбачає цей закон?

Закон посилює роль громад у державній регіональній політиці, врегульовує питання планування відновлення регіонів та територій, що постраждали внаслідок збройної агресії проти України.

Закон установлює трирівневу модель стратегічного планування державної регіональної політики – державну стратегію регіонального розвитку, регіональні стратегії розвитку й стратегії розвитку територіальних громад.

До цього Законом України «Про засади державної регіональної політики» було передбачено два обов’язкових рівні стратегій регіонального розвитку – державний та регіональний.

Для планування відновлення та стимулювання розвитку регіонів та територій визначаються такі функціональні типи територій:

  • території відновлення;
  • регіональні полюси зростання;
  • території з особливими умовами для розвитку;
  • території сталого розвитку.

Території відновлення – мікрорегіони, територіальні громади, на території яких відбувалися бойові дії та/або які були тимчасово окуповані, та/або території яких зазнали руйнувань об’єктів критичної інфраструктури, соціальної інфраструктури, об’єктів житлового фонду внаслідок ведення бойових дій, а також які характеризуються різким погіршенням рівня соціально-економічного розвитку та значним переміщенням населення до інших регіонів та/або інших держав.

Регіональні полюси зростання – це мікрорегіони, територіальні громади, що характеризуються значно кращими географічними, демографічними, соціально-економічними показниками розвитку порівняно з іншими подібними територіями регіону, та зростання яких позитивно впливає на суміжні території, регіон та/або державу в цілому.

Територіями з особливими умовами для розвитку є макрорегіони, мікрорегіони, територіальні громади, рівень соціально-економічного розвитку яких є низьким або на яких існують природні, демографічні, міжнародні, безпекові чи інші об’єктивні обмеження щодо використання потенціалу території для розвитку.

Для застосування диференційованих заходів підтримки розвитку визначаються окремі функціональні типи територій з особливими умовами для розвитку.

Території сталого розвитку – це самодостатні мікрорегіони, територіальні громади з наявним соціально-економічним потенціалом територій та спроможні до збалансованого розвитку в економічній, соціальній та екологічній сферах.

Перелік функціональних типів територій, а також вимоги щодо показників для віднесення територій до різних функціональних типів визначає Кабінет Міністрів України.

Відновлення регіонів і територій, що постраждали внаслідок збройної агресії проти України, здійснюється відповідно до плану відновлення та розвитку регіонів, який затверджує Кабінет Міністрів України

Розробляє план відновлення та розвитку регіонів Міністерство розвитку громад та територій України спільно з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. При цьому враховується потенціал та перспективна спеціалізація територій.

План відновлення та розвитку регіонів включає регіональні плани відновлення та розвитку, а також окремі заходи й проєкти регіонального розвитку та/або проєкти місцевого розвитку територіальних громад.

Проєкт регіонального плану відновлення та розвитку розробляється відповідною Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, Київською або Севастопольською міською державною адміністрацією в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, та подається до Міністерства розвитку громад та територій України для включення його до плану відновлення та розвитку регіонів.

План відновлення та розвитку територіальної громади розробляється та затверджується відповідною сільською, селищною, міською радою у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Відповідні зміни внесено до законів України «Про засади державної регіональної політики», «Про стратегічну екологічну оцінку».

З текстом Закону можна ознайомитися за посиланням.

28.07.2022