Виїзд дитини за кордон під час воєнного стану: що потрібно знати?

Збройна агресія РФ проти України триває, тому питання перетину неповнолітніми кордону гостро стоїть на порядку денному й сьогодні. Нагадуємо, що необхідно знати, якщо дитині треба виїхати за межі країни.

Нормативне регулювання:

  • Кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом (ст. 33 Конституції України).
  • Порядок перетину кордону громадянами України визначено Законом України «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України», Правилами перетинання державного кордону громадянами України, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 року № 724, з відповідними змінами).

Як неповнолітній може перетнути кордон України в умовах правового режиму воєнного стану?

Виїзд за межі України дітей, які не досягли 16-річного віку, можливий у супроводі одного з батьків, баби, діда, повнолітніх брата, сестри, мачухи, вітчима або інших осіб, уповноважених одним із батьків письмовою заявою, завіреною органом опіки та піклування.

Нотаріальне посвідчення згоди другого з батьків для цього не потрібно. Дитина повинна мати документи:

  1. Паспорт громадянина України;
  2. За відсутності паспорта громадянина України — свідоцтво про народження дитини або інші документи, що містять відомості про особу, на підставі яких Державна прикордонна служба дозволить перетин державного кордону.

Важливо знати:

Рішення щодо надання дозволу на виїзд за межі України супроводжуючому дитину чоловікові приймається з урахуванням приналежності його до переліку категорій осіб, які звільнені від військової служби та мобілізації, за наявності в нього підтвердних документів.

Алгоритм дій після прибуття в країну остаточного перебування:

  1. Супроводжуючі дітей особи зобов’язані протягом семи робочих днів звернутися до закордонної дипломатичної установи України в державі перебування для постановки їх на тимчасовий консульський облік.
  2. Закордонна дипломатична установа України протягом одного робочого дня зобов’язана через Міністерство закордонних справ поінформувати Міністерство соціальної політики та Національну соціальну сервісну службу про взяття дітей на консульській облік.

Моніторинг умов перебування дітей за межами України, дотримання соціальних стандартів та прав у державі їхнього перебування здійснюється: Міністерством соціальної політики України через своїх уповноважених представників; Національною соціальною сервісною службою України; іншими органами виконавчої влади; громадськими об’єднаннями та особами, діяльність яких спрямована на захист прав дітей.

Джерело: Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

3.02.2024