Як отримати свідоцтво про народження дитини, яка народилася в межах території, де через війну державна реєстрація актів цивільного стану тимчасово не проводиться?

Нагадуємо алгоритм дій, як зареєструвати дитину в такому разі.

Крок 1

Надіслати на електронну адресу [email protected] копії (скановані або сфотографовані) таких документів:

1. Заява про державну реєстрацію народження, складена в довільній формі, що має містити відомості про:

 • дитину (прізвище, власне ім’я та (за наявності) по батькові, стать, дату народження, місце народження);
 • матір та батька (прізвище, власне ім’я та (за наявності) по батькові, дату народження, громадянство, зареєстроване місце проживання (за наявності), реквізити паспорта). У разі народження дитини в матері, яка не перебуває в шлюбі, у випадках, коли немає спільної заяви батьків, заяви батька або рішення суду, у заяві про державну реєстрацію народження стосовно батька зазначаються лише його ім’я та по батькові;
 • заявника (прізвище, власне ім’я та (за наявності) по батькові, реквізити паспорта) — у разі коли заява про державну реєстрацію народження подається не батьками дитини чи одним із них.

2. Паспорт батьків (одного з них).

3. Паспорт заявника (у разі якщо державна реєстрація народження проводиться не батьками, а іншою особою).

4. Медичний документ, що є підставою для проведення державної реєстрації народження:

 • медичне свідоцтво про народження за формою 103/о, заповнене медичним працівником, який надавав допомогу при пологах, здійснював перший медичний огляд дитини або проводив перший медичний огляд породіллі після пологів, в тому числі поза закладом охорони здоров’я;

Або

 • виписана медичним працівником, який був присутнім під час пологів або проводив перший огляд новонародженого, довідка довільної форми без проставлення печатки, що містить відомості щодо:
  1. найменування надавача медичних послуг;
  2. прізвища, власного імені та по батькові (за наявності) медичного працівника;
  3. прізвища, власного імені та по батькові (за наявності) жінки, яка народила дитину;
  4. дати народження (число, місяць, рік) та статі новонародженого;
  5. назви населеного пункту, у якому видана довідка;
  6. місця народження дитини (за інформацією, що надається жінкою, яка народила дитину, у разі коли місце видачі довідки не збігається з фактичним місцем народження);
  7. підпис медичного працівника;
  8. дати видачі довідки.

5. Рішення суду про встановлення факту народження дитини в разі відсутності медичного свідоцтва або медичної довідки.

Крок 2

Після отримання на електронну пошту сканованої копії свідоцтва про народження батькам дитини (одному з них), близькому родичу дитини (брат, сестра, дід, баба, тітка, дядько) або їхнім представникам, у разі подання нотаріально засвідченої довіреності або адвокатського ордера, необхідно звернутися з оригіналами вказаних вище документів до будь-якого відділу державної реєстрації актів цивільного стану (РАЦС) на підконтрольній Україні території для отримання оригіналу свідоцтва про народження.

Зверніть увагу! За оригіналом свідоцтва про народження необхідно звернутися під час дії воєнного стану чи впродовж одного року з дня його припинення або скасування.

Для отримання рішення суду про встановлення факту народження дитини потрібно:

1. Звернутися із заявою про встановлення факту народження дитини до суду за місцем вашого проживання (крім територій, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження).

Заява подається в довільній формі, але в ній потрібно зазначити:

 • який факт просить встановити заявник та з якою метою;
 • причини неможливості отримання або відновлення документів, що посвідчують цей факт;
 • докази, що підтверджують факт народження дитини.

До заяви можуть бути додані такі документи:

 • копія документа, що посвідчує особу (за наявності);
 • письмова відмова у видачі свідоцтва про народження дитини, отримана у відділі державної реєстрації актів цивільного стану (за наявності);
 • витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про відсутність актового запису про народження дитини;
 • докази, що підтверджують факт народження (оригінали чи копії медичних документів, обмінна карту пологового будинку, відповідь з пологового будинку про відсутність медичної документації в пологовому будинку (не зберіглася документація тощо), свідчення свідків тощо).

2. У разі задоволення заяви суд невідкладно видасть заявнику (або іншому законному представнику дитини — учаснику справи) копію рішення, у якому будуть зазначені дані про дату й місце народження дитини, її стать, відомості про батьків, або в разі відсутності заявника під час проголошення рішення — невідкладно надішле копію рішення до органу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем ухвалення рішення для державної реєстрації народження особи.

У деяких випадках суд може призначити проведення аналізу ДНК для визначення спорідненості дитини з матір’ю або додаткові медичні дослідження для підтвердження віку дитини (медичний огляд, рентген плечового суглоба).

Також існує можливість подання заяви про встановлення факту народження дитини через Державну систему електронної ідентифікації «Електронний суд».

У випадку такого подання заяви до неї потрібно додати:

 • копії документів, що підтверджують народження дитини (медичне свідоцтво про народження, інші медичні довідки);
 • копії паспортів та ідентифікаційних кодів батьків / одного з батьків;
 • копію свідоцтва про шлюб (за наявності);
 • інші докази факту народження дитини (за наявності).

Водночас повідомляємо, що в разі, якщо Ваші права або права Вашої дитини порушені органами державної влади чи органами місцевого самоврядування, Ви маєте право звернутися до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини на телефонну гарячу лінію: 0800-50-17-20, 044-299-74-08 або електронну пошту: [email protected].

Джерело: Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

24.01.2024