Які нові умови для оренди земельних ділянок

Спрощено процедуру набуття прав користування на земельні ділянки сільськогосподарського призначення в умовах воєнного стану. Набув чинності відповідний Закон.

Мета – раціональне використання у 2022 році для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та забезпечення продовольчої безпеки України.

Що передбачає Закон?

Поновлено на один рік договори оренди, емфітевзису, суперфіцію, земельного сервітуту щодо земельних ділянок сільськогосподарського призначення, дія яких закінчилася після введення воєнного стану.

Відомості про поновлення договору не вносяться у Державний реєстр речових прав на нерухоме майно.

Нові умови для договорів оренди земельних ділянок

Під час воєнного стану ці умови діятимуть для державної, комунальної власності, невитребуваних, нерозподілених земельних ділянок, що передаються для ведення товарного сільськогосподарського виробництва:

  • строк оренди – не більше одного року; договір не може бути поновлений, укладений на новий строк, він припиняється зі спливом терміну, на який він був укладений;
  • розмір орендної плати не може перевищувати 8 % нормативної грошової оцінки земельних ділянок, а для визначення розміру орендної плати застосовуватиметься середня нормативна грошова оцінка одиниці площі ріллі по області;
  • встановлені жорсткі обмеження щодо використання земельних ділянок c/г призначення орендарями, зокрема заборонено змінювати склад угідь, передавати ділянки в суборенду, змінювати цільове призначення земельної ділянки, здійснювати будівництво на ній тощо.
  • договори оренди землі укладаються в електронній формі та без проведення земельних торгів.

Закон передбачає, що в умовах обмеженого функціонування та/або недоступності Державного земельного кадастру та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно формування земельних ділянок з метою передачі їх в оренду здійснюється без внесення відомостей про них до Державного земельного кадастру та без присвоєння їй кадастрового номеру на підставі технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель, що буде додатком до договору оренди землі.

Право оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення не підлягає державній реєстрації.

Зверніть увагу! Договори оренди землі реєструють районні військові адміністрації у Книзі реєстрації, що ведеться у паперовій та електронній формі. Примірник договору оренди землі передавається електронною поштою центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин.

Забороняється (для уникнення зловживань):

  • безоплатна передача земель державної, комунальної власності у приватну власність, надання дозволів на розроблення документації із землеустрою з метою такої безоплатної передачі, розроблення такої документації;
  • земельні торги щодо прав оренди, емфітевзису, суперфіцію щодо земельних ділянок державної, комунальної власності c/г призначення.

Вважаються скасованими земельні торги щодо набуття права оренди земельних ділянок державної, комунальної власності, які не є завершеними. Оголошення нових земельних торгів щодо таких земельних ділянок заборонено.

Уряд також планує надати можливість користувачам земель c/г призначення тимчасово строком до одного року передавати свої права землекористування іншим аграрним виробникам, які забезпечені необхідними матеріально-технічними, фінансовими та трудовими ресурсами.

Це потрібно, щоб попередити негативні наслідки змін у забезпеченні аграрного сектору економіки трудовими ресурсами (зокрема, внаслідок мобілізації, внутрішнього переміщення громадян України та їх виїзду за кордон).

Читайте повністю текст Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення умов для забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану» від 24 березня 2022 року № 2145-IX за посиланням.

8.04.2022