Закриття кримінального провадження у зв’язку з втратою чинності законом: закон набрав чинності

29 грудня цього року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо закриття кримінального провадження у зв’язку з втратою чинності законом, яким встановлювалася кримінальна протиправність діяння» від 1 грудня 2022 року № 2810–IX.

Законом урегульовано питання закриття кримінального провадження у зв’язку з декриміналізацією діяння.

Перелік підстав для закриття кримінального провадження, визначений у частині першій статті 284 Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК), доповнено новим приписом про втрату чинності законом, яким встановлювалася кримінальна протиправність діяння.

У разі якщо підозрюваний, обвинувачений заперечує проти закриття кримінального провадження за зазначеною підставою, то таке провадження закривається судом.

Якщо підозрюваний заперечує проти закриття кримінального провадження у зв’язку з декриміналізацією діяння, прокурор, визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для встановлення факту вчинення підозрюваним діяння, кримінальна протиправність якого була встановлена законом, що втратив чинність, зобов’язаний повідомити підозрюваному, його захиснику про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування. Надання доступу до матеріалів здійснюється в порядку, передбаченому статтею 290 КПК.

У найкоротший строк після ознайомлення з матеріалами досудового розслідування прокурор звертається до суду з клопотанням про закриття кримінального провадження щодо підозрюваного у зв’язку з втратою чинності законом, яким встановлювалася кримінальна протиправність діяння.

При цьому, одночасно з переданням клопотання про закриття кримінального провадження до суду прокурор зобов’язаний надати копію клопотання підозрюваному, його захиснику.

Суд здійснює судове провадження щодо діяння, кримінальна протиправність якого була встановлена законом, що втратив чинність, у загальному порядку, передбаченому КПК, з урахуванням особливостей, визначених статтею 479-2 КПК.

Якщо судом не встановлено, що обвинуваченим вчинено діяння, кримінальна протиправність якого була встановлена законом, що втратив чинність, суд ухвалює виправдувальний вирок.

З текстом Закону можна ознайомитися за посиланням.

2.01.2023