Здійснення валютних операцій: обмеження для фізичних осіб в умовах воєнного стану

Здійснення валютних операцій: обмеження для фізичних осіб в умовах воєнного стану

Національний банк України ще 24 лютого 2022 року ухвалив постанову «Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану» під № 18 (далі — Постанова № 18), якою встановив низку заходів, спрямованих на підтримання фінансової стійкості держави та регулювання фінансового сектору в умовах дії режиму воєнного стану.

Постанова № 18 зазнає постійних змін та доповнень з огляду на реальні обставини, що складаються в країні та потребують відповідного правового реагування.

Цей матеріал присвячено обмеженням, які встановлено для фізичних осіб під час здійснення ними валютних операцій (транскордонні грошові перекази, обмін валюти), та порядку здійснення розрахунків фізичними особами волонтерами, які не є суб’єктами підприємницької діяльності, під час здійснення волонтерської діяльності.

Обмін валюти

Уповноваженим установам — банкам, небанківським фінансовим установам, операторам поштового зв’язку, які отримали ліцензію Національного банку України згідно з Законом України «Про валюту і валютні операції», забороняється здійснювати торгівлю валютними цінностями, включаючи операції за дорученням клієнтів (пункт 12 Постанови № 18).

Проте є винятки, зокрема:

 • продаж клієнтами іноземної валюти в готівковій/безготівковій формі банкам, а також у готівковій формі небанківським фінансовим установам та оператору поштового зв’язку;
 • купівля клієнтами банківських металів із фізичною поставкою у філіях, відділеннях банків;
 • купівля клієнтами — фізичними особами іноземної валюти в готівковій формі;
 • продаж клієнтами — фізичними особами банкам банківських металів з фізичною поставкою/без фізичної поставки;
 • продаж банком одній фізичній особі безготівкової іноземної валюти в обсязі, що не перевищує в еквіваленті 100 000 гривень на календарний місяць, для розміщення в цьому банку строкового вкладу (депозиту) строком від 3 місяців без можливості дострокового розірвання договору;
 • продаж банком фізичній особі безготівкової іноземної валюти (долари США) за гривні, розміщені на поточному рахунку цієї фізичної особи, за офіційним курсом Національного банку України на дату здійснення операції, з подальшим розміщенням купленої іноземної валюти на строковий вклад (депозит) у цьому банку не менше ніж на 6 календарних місяців без права дострокового розірвання договору банківського вкладу. Однак, після закінчення строку вклад (депозит), а також нараховані за таким вкладом (депозитом) проценти підлягають поверненню/сплаті фізичній особі в національній валюті;
 • купівля клієнтами іноземної валюти на умовах «форвард» за форвардними договорами, укладеними до 23 лютого 2022 року (включно);
 • купівля іноземної валюти суб’єктами господарювання – резидентами (юридичними особами та фізичними особами – підприємцями) з метою забезпечення витрат на відрядження працівників за кордон виключно для оплати добових витрат у розмірі, що не перевищує 80 євро (впроваджено нещодавно та спростило валютні обмеження щодо використання корпоративних платіжних карток).

Транскордонні грошові перекази

Уповноваженим установам забороняється здійснювати транскордонний переказ валютних цінностей з України / переказ коштів на кореспондентські рахунки банківнерезидентів у гривнях / іноземній валюті, відкриті в банкахрезидентах, включаючи перекази, що здійснюються за дорученням клієнтів.

Однак ця заборона не поширюється, зокрема, на такі випадки:

 • валютні операції резидентами та нерезидентами для проведення мобілізаційних та інших заходів (потреб), визначених законами України, що регулюють відносини у сферах забезпечення національної безпеки та оборони;
 • операції з оплати витрат на лікування в медичних закладах іноземної держави, оплати витрат на транспортування хворих, оплати витрат, пов’язаних зі смертю громадян за кордоном (транспортні витрати та витрати на поховання), включаючи операції зі здійснення страхових виплат (страхових відшкодувань) за договорами страхування осіб, які виїжджають за кордон, на рахунки асистуючих компаній-нерезидентів;
 • операції з перерахування коштів за навчання на рахунки навчальних закладів іноземної держави або на рахунки юридичних осіб-нерезидентів, які відповідно до наданих навчальними закладами повноважень здійснюють приймання коштів;
 • операції з перерахування коштів для виплати аліментів;
 • розрахунки (оплати вартості товарів, робіт та послуг) за кордоном з використанням електронних платіжних засобів (за винятком розрахунків, що здійснюються з використанням коду категорії торговця 6211 — послуги брокерів на ринку цінних паперів). Сума обмежується еквівалентом 100 000 гривень на місяць для рахунків, відкритих у національній валюті, та не обмежується для рахунків, відкритих і іноземній валюті;
 • перекази на рахунки фізичних осіб з використанням реквізитів електронних платіжних засобів платника та отримувача (р2р-переказів) та розрахунки, здійснені з використанням електронних платіжних засобів, для оплати операцій з активами, які безпосередньо конвертуються (обмінюються) на грошові кошти та відповідно до правил та/або інших внутрішніх документів міжнародних платіжних систем належать до операцій «квазікеш». До таких операцій, зокрема, але не виключно, належать: купівля криптовалют, поповнення електронних гаманців, купівля подарункових сертифікатів, перекази на користь букмекерських компаній, оплата дорожніх чеків. Сума обмежується еквівалентом до 100 000 гривень включно на календарний місяць з усіх рахунків фізичної особи – клієнта банку, відкритих в іноземній валюті.
 • операції з переказу іноземної валюти, що ініціюються з метою сприяння підвищенню обороноздатності України фізичною особою, яка не є суб’єктом господарської діяльності, за такі товари як рації, бронежилети, каски, шоломи, військова та тактична форма, військове та тактичне взуття, захисний одяг, оптичні прилади для стеження, безпілотні літальні апарати, спальні мішки, каремати та засоби для надання домедичної допомоги тощо, якщо сума такої операції/операцій на календарний місяць в еквіваленті є меншою, ніж 400 000 гривень;
 • операції з переказу військовослужбовцями, які є нерезидентами, коштів, отриманих як виплата грошового забезпечення згідно із законодавством України, у сумі, що не перевищує в еквіваленті 400 000 гривень на календарний місяць. Такі операції дозволяється здійснювати через банк, у якому відкрито рахунок для зарахування коштів грошового забезпечення.

Волонтерська діяльність

Постановою № 18 встановлено, що банк відповідно до своїх внутрішніх положень має право прийняти рішення щодо незастосування обмеження в 100 000 гривень на розрахунки з оплати товарів (продукції), придбаних волонтерами за кордоном (абзац перший пункту 145).

До переліку товарів (продукції), що можуть придбаватися волонтерами – фізичними особами, належать: рації, бронежилети, каски, шоломи, військова та тактична форма, військове та тактичне взуття, захисний одяг, оптичні прилади для стеження, безпілотні літальні апарати, спальні мішки, каремати та засоби для надання домедичної допомоги.

Але банк вправі прийняти рішення про незастосування обмежень до розрахунків волонтера – фізичної особи за умови дотримання одночасно таких вимог:

 1. операції за рахунком волонтера є типовими для цієї фізичної особи та обсяг операцій, що здійснювалися за рахунком/рахунками волонтера, перевищував 100 000 на календарний місяць до 21 липня 2022 року;
 2. подання до банку листа від державного органу / військової частини щодо співпраці з волонтером та замовлення товарів (продукції) відповідного призначення, якщо сума такої операції / операцій на календарний місяць в еквіваленті перевищує 400 000 грн (за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України на дату здійснення валютної розрахункової операції);
 3. надання орієнтовної вартості (розрахунку) товару (продукції) та строків виконання замовлення;
 4. інформування волонтером банку щодо збору коштів для здійснення розрахунків (оплата вартості товару (продукції)).

Якщо банк матиме інформацію з відкритих джерел щодо недобросовісної практики діяльності волонтера, це може бути підставою для відмови банку цьому волонтеру надалі проводити розрахункові операції в обсязі, що перевищує 100 000 грн.

Використані джерела:

 1. Постанова Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року № 18 (станом на 20.10.2022).
 2. Платіжні системи, перекази коштів, розрахунки в умовах воєнного стану: нове в правовому регулюванні.
 3. Огляд інструментів підтримки фінансової стійкості в умовах воєнного стану в Україні (за період 01.08 – 31.08.2022).
 4. Національний банк вживає заходів для зменшення попиту в готівковому сегменті валютного ринку, захисту міжнародних резервів і уточнює низку норм.

Матеріал підготували
Андрій Шокало та Ольга Лобач,
експерти Ініціативи «Право в умовах війни»

27.02.2023