Правовий статус зниклих безвісти та безвісно відсутніх осіб

Правовий статус зниклих безвісти та безвісно відсутніх осіб

За інформацією, наданою Уповноваженим з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, станом на 11 липня 2022 року близько 7200 українських військовослужбовців вважаються зниклими безвісти.

Також станом на червень 2022 року Національна поліція України отримала близько 20 тисяч заяв з проханням про розшук рідних та близьких.

Питання пошуку зниклих осіб наразі є вкрай актуальним. Тому ми розглянемо основні питання правового статусу таких осіб та охарактеризуємо присвоєння особі статусу зниклої безвісти за особливих обставин, визнання особи безвісно відсутньою та оголошення особи померлою.

Особа, зникла безвісти за особливих обставин

Особою, зниклою безвісти, вважається фізична особа, стосовно якої немає відомостей про її місцеперебування на момент подання заявником заяви про її розшук.

Особа вважається зниклою безвісти за особливих обставин, якщо вона зникла у зв’язку зі:

 • збройним конфліктом;
 • воєнними діями;
 • тимчасовою окупацією частини території України;
 • надзвичайними ситуаціями природного чи техногенного характеру.

Відповідного статусу особа набуває з моменту внесення відомостей про неї, які містяться у заяві про факт зникнення, до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Заява про розшук особи, зниклої безвісти за особливих обставин, подається до відповідного територіального органу Національної поліції України. У такій заяві зазначається інформація, що може сприяти розшуку особи.

Заявником може бути:

 • родич зниклої особи;
 • представник військового формування;
 • орган державної влади;
 • орган місцевого самоврядування;
 • громадське об’єднання;
 • будь-яка інша особа, якій стало відомо про зникнення.

Також вказані особи можуть звернутися з повідомленням про зникнення до Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Контакти Уповноваженого наведено на інфографіці нижче.

Джерело: Мінреінтеграції

За особою, уповноваженою на виконання функцій держави, яка зникла безвісти за особливих обставин, зберігаються місце роботи, займана посада та середній заробіток.

Особам, які зникли безвісти за особливих обставин під час проходження військової служби, також надаються гарантії, передбачені Законом України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» та іншими актами законодавства України.

Отже, надання особі статусу зниклої безвісти означає початок вжиття заходів для її розшуку. Статус особи, яка зникла безвісти за особливих обставин, виникає з моменту подання заявником заяви про факт зникнення особи та зберігається до моменту припинення її розшуку.

Надання такого статусу не позбавляє родичів особи або інших осіб права звернення до суду із заявою про визнання такої особи безвісно відсутньою чи оголошення її померлою.

Рішення суду про визнання особи безвісно відсутньою не є підставою для припинення її розшуку. Так само не припиняється розшук особи, яку було оголошено померлою, але її місцеперебування, місце поховання чи місцезнаходження її останків не було встановлено.

Розшук особи, зниклої безвісти за особливих обставин, припиняється не пізніше ніж через три дні з дня встановлення її місця перебування, місця поховання чи місцезнаходження останків такої особи. Про це повідомляються близькі родичі особи та члени її сім’ї, а також заявник, якщо він не належить до вказаних осіб.

Визнання особи безвісно відсутньою

Якщо статус особи, зниклої безвісти, має значення для її розшуку, – то визнання особи безвісно відсутньою або оголошення померлою здійснюється для вирішення певних юридично важливих питань, які не можуть бути вирішені іншим чином (наприклад, для сплати за рахунок майна зниклої особи її боргів).

Фізична особа може бути визнана судом безвісно відсутньою, якщо протягом одного року в місці її постійного проживання немає відомостей про місце її перебування.

Якщо встановити день одержання останніх відомостей про місце перебування особи неможливо, то початком її безвісної відсутності вважається перше число місяця, що йде за тим, у якому були одержані такі відомості, а в разі неможливості встановити цей місяць – перше січня наступного року.

Над майном фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою, та особи, яка зникла безвісти за особливих обставин, встановлюється опіка. Підставою для встановлення опіки над майном безвісно відсутньої особи є рішення суду, а над майном особи, зниклої безвісти – заява заінтересованої особи або органу опіки та піклування і відомості з Єдиного реєстру досудових розслідувань / Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Опис майна та встановлення над ним опіки здійснює нотаріус за останнім місцем проживання безвісно відсутньої особи. Опис майна фізичної особи, зниклої безвісти за особливих обставин, та встановлення над ним опіки, здійснюється нотаріусом за останнім місцем проживання такої особи або за місцезнаходженням нерухомого майна чи основної його частини, а за відсутності нерухомого майна – за місцезнаходженням основної частини рухомого майна.

Якщо таке майно знаходиться за межами нотаріального округу, нотаріус надсилає доручення про опис такого майна нотаріусу за місцезнаходженням майна.

Опікун над майном фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою, або особи, зниклої безвісти за особливих обставин, приймає виконання цивільних обов’язків на її користь, погашає за рахунок її майна борги, управляє цим майном в її інтересах. Також за рахунок цього майна опікун надає утримання особам, яких за законом зобов’язана утримувати зникла особа.

Якщо фізична особа, яка була визнана безвісно відсутньою, з’явилася чи одержано відомості про місце її перебування, суд скасовує рішення про визнання її безвісно відсутньою. Як наслідок, опіка над майном цієї особи також припиняється.

Оголошення фізичної особи померлою

Фізична особа може бути оголошена судом померлою за однієї з таких умов:

 • у місці постійного проживання особи немає відомостей про місце її перебування протягом трьох років;
 • особа пропала безвісти за обставин, що загрожували їй смертю або дають підставу припускати її загибель від певного нещасного випадку, й відомості про місце її перебування відсутні протягом шести місяців;
 • існує можливість, що особа загинула від певного нещасного випадку або інших обставин внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, й відомості про місце її перебування відсутні протягом одного місяця після завершення роботи спеціальної комісії, утвореної внаслідок вказаної надзвичайної ситуації;
 • особа пропала безвісти у зв’язку з воєнними діями, збройним конфліктом, і від дня закінчення воєнних дій спливло два роки (з урахуванням конкретних обставин справи суд може оголосити фізичну особу померлою і до спливу цього строку, але не раніше спливу шести місяців).

Правові наслідки оголошення фізичної особи померлою прирівнюються до правових наслідків, які настають у разі смерті – зокрема, відбувається відкриття спадщини. Однак спадкоємці фізичної особи, яка оголошена померлою, протягом п’яти років не мають права відчужувати успадковане нерухоме майно.

Якщо фізична особа, яка була оголошена померлою, з’явилася або якщо одержано відомості про місце її перебування, за заявою цієї особи або іншої заінтересованої особи суд скасовує рішення про оголошення фізичної особи померлою.

Незалежно від часу своєї появи фізична особа, яка була оголошена померлою, має право вимагати від особи, яка володіє її майном, повернення цього майна, якщо воно збереглося та безоплатно перейшло до неї після оголошення фізичної особи померлою.

Якщо майно перейшло до нового власника за відплатним договором, і якщо на момент набуття цього майна новий власник знав, що фізична особа, яка була оголошена померлою, насправді жива, то новий власник зобов’язаний повернути це майно. У разі неможливості повернути майно в натурі відшкодовується вартість цього майна.

Порядок подання заяви про визнання особи безвісно відсутньою та оголошення особи померлою

Заява про визнання фізичної особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою подається до суду за місцем проживання заявника або за останнім відомим місцем проживання (перебування) фізичної особи, місцеперебування якої невідоме, або за місцезнаходженням її майна.

При цьому варто пам’ятати, що у разі неможливості здійснення правосуддя судом з об’єктивних причин під час воєнного або надзвичайного стану може бути змінено територіальну підсудність судових справ, що розглядаються в такому суді.

Детальніше про здійснення правосуддя під час війни читайте у матеріалі експертів.

У заяві про визнання фізичної особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою повинно бути зазначено:

 • для якої мети заявникові необхідно визнати фізичну особу безвісно відсутньою або оголосити її померлою;
 • обставини, що підтверджують безвісну відсутність фізичної особи, або обставини, що загрожували смертю фізичній особі, яка пропала безвісти, або обставини, що дають підставу припускати її загибель від певного нещасного випадку.

Доречно також зазначити, що для оголошення фізичної особи померлою не є обов’язковим попереднє визнання її безвісно відсутньою.

Основні нормативно-правові акти

 1. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435‑IV.
 2. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 р. №  618‑IV.
 3. Закон України «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин» від 12.07.2018 р. №  2505‑VIII.
 4. Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання виконання Закону України “Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин”» від 29.04.2022 р. № 511.
 5. Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затверджений Наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012 р. № 296/5.

Підготували
Олексій Цельєв, експерт Центру дослідження верховенства права Національного університету «Києво-Могилянська академія»,
Ольга Рудевич, студентка Національного університету «Києво-Могилянська академія»

16.07.2022